Vår personal

Alla i vår personal är glada, positiva och kundinriktade. Våra nio fast anställda har adekvata ISO-utbildningar och förarutbildningar. Såväl fast anställda som timanställda behärskar god svenska i såväl tal som skrift.

Självfallet erlägger företaget alla sociala avgifter.

Vi är alla fokuserade på att göra ett bra och ansvarsfullt jobb.