Miljöpolicy 

Vi skall minska verksamhetens negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

  • Ledarskapet är ansvarsfullt och miljömedvetet.
  • F ‘sons Allservice miljösmarta lösningar till kund utgör goda referenser för framtida affärer.
  • Vi förebygger föroreningar och minimerar användningen av miljö -och hälsofarliga ämnen genom aktiva val.
  • Miljömålen är högt satta för att utveckla effektiva arbetssätt och driva ständig förbättring.
  • Miljöarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur.
  • Uppföljning hjälper oss att göra det vi kommit överens om.
  • F ‘sons Allservice AB skall hos allmänhet, kunder och medarbetare uppfattas som ett miljömedvetet, engagerat företag som tar sin del av ansvaret för att, inom området, uppnå ständiga förbättringar.
  • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i miljöarbetet internt samt i kravställandet på leverantörer.
  • Dialogen med kunder, leverantörer, andra intressenter bygger på förtroende och samverkan.
  • Externa krav är till för att uppfyllas. Lagstiftning ser vi som minimikrav.

Richard Fredriksson
VD