Miljöpolicy 

Vi skall minska verksamhetens negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Detta gör vi genom att:

Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer: 

  •  Ledarskapet är ansvarsfullt och miljömedvetet.  
  •   F ‘sons Allservice miljösmarta lösningar till kund utgör goda referenser för framtida affärer.  
  •  Miljömålen är högt satta för att utveckla effektiva arbetssätt och driva ständig förbättring.  
  •  Miljöarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur.  
  •  Uppföljning hjälper oss att göra det vi kommit överens om.   
  •  Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i miljöarbetet internt samt i kravställandet på leverantörer.  
  •  Dialogen med kunder, leverantörer, andra intressenter bygger på förtroende och samverkan.  
  •  Externa krav är till för att uppfyllas. Lagstiftning ser vi som minimikrav. 

Denna policy omvärderas årligen efter att ny miljöutredning gjorts.

F ‘sons Allservice AB skall hos allmänhet, kunder och medarbetare uppfattas som ett miljömedvetet, engagerat företag som tar sin del av ansvaret för att, inom området, uppnå ständiga förbättringar.

F ‘sons Allservice AB 

………………………………

Richard Fredriksson

VD