Historia

F'sons Allservice startades i maj 2000 i ett mindre villaområde av Richard Fredriksson. Han har en bakgrund inom säkerhetsbranschen och låsmontörsyrket och har varit verksam som trädgårds- och fastighetsskötare. Från början var detta ett enmansföretag men verksamheten har expanderat stadigt. I och med kundketsens utökade behov samt ett välvilligt bemötande från kommunen så växte företaget och utökades med ny maskinpark samt en anställd. Flera anställda tillkom och december 2008 ombildades företaget till aktiebolag. Företaget flyttade så småningom till en lokal centralt på Ekerö.

Redan på ett tidigt stadium insåg Richard vikten av nya miljögodkända maskiner och allt eftersom dessa anskaffades så blev målet att

ISO certifiera företaget. Då verksamheten redan tidigare uppfyllt de kriterier som behövs för en certifiering så uppnåddes detta mål lätt. År 2010 certifierades företaget med avséende på såväl kvalitet som miljö.

Ambitionen har hela tiden varit att erbjuda ett bättre alternativ till andra aktörer inom trädgårds- och fastighetsservice.

Utmärkande för företaget har alltid varit en hög servicenivå samt positiv och trevlig personal.
F'sons Allservice är ett litet företag med omfattande resurser och en familjär känsla för arbetet och våra kunder.

En fundamental del i vårt arbete är ambitionen att värna om miljön.

I vår miljöpolicy ingår att vi åtar oss att följa eller överträffa tillämplig miljölagstiftning.

Vi innehar F-skatt, Ansvarsförsäkring och kollektivavtal.