Affärsidé

F 'sons Allservice affärsidé är att skapa trivsel med en hög servicegrad för företag, föreningar, privatpersoner och kommuner.

Affärsidén innebär, i korthet, att:

Erbjuda kunden en helhetstjänst inom trädgårds-, mark- och fastighetsskötsel samt transporter.

Vi säljer även produkter inom vår nisch.

Vår målsättning är att skapa en, för kunden, säker, trygg och trivsam miljö året runt.

Vi skall vara den mest attraktiva leverantören av projektering, nyanläggning och fortlöpande året runt skötsel av grönytor i vårt närområde.

Vår affärsidé omvärderas varje år.

Richard Fredriksson

VD