Vinterunderhåll

Ibland kommer snön oväntat snabbt och rikligt och då är det tryggt att veta att du omedelbart kan få hjälp med snöröjningen så att parkeringsplatser och gångar hålls rena och dina kunder kommer fram till din butik. Självklart utför vi även halkbekämpning och skottning.

  • Snöröjning
  • Skottning
  • Halkbekämpning