Trädgårds- och markskötsel

Komplett tjänsteutbud på de markytor som finns i anslutning till ditt företag.

Om du har en rabatt eller trädgård så behöver den skötas och du slipper att avsätta tid och personalresurser för det genom att anlita oss, antingen vid behov eller genom löpande avtal. Du har hela tiden fräscha markytor och vackra rabatter runt dina lokaler till glädje för dina kunder och kan fokusera på din verksamhet.

  • Hackning och blåsning av löv
  • Gräsklippning
  • Ogräsbekämpning
  • Trädfällning / beskärning
  • Buskbeskärning
  • Skötsel av häckar, buskar och träd
  • Plantering
  • Rabattvård
  • Upptagning av grus
  • Sandsopning