Parkentreprenad

När det gäller parkskötsel så utför vi löpande det underhåll som behöver göras på era grönytor. Det kan exempelvis röra sig om

  • Underhåll av lekplatser
  • Skräpplockning
  • Dikesröjning
  • Krattning av gångar