Stubbfräsning

Dags att få bort den där gamla stubben som skämt din tomt eller gräsmatta alltför länge? Vi utför arbetet snabbt och med hänsyn till omgivningen och snyggar till marken på bästa sätt.

För att göra det själv så krävs både speciell utrustning och en ordentlig arbetsinsats. Ett samtal till oss så utför vi arbetet medan du ägnar dig åt mera angelägna saker.