Gräsmattan

Vilka behov har du när det gäller gräsmattan? Vill du ha den klippt med regelbundna intervaller eller behöver du en helt ny gräsmatta? Du kanske just har byggt hus och behöver få en gräsmatta anlagd?

När det gäller att anlägga en ny gräsmatta är det mycket viktigt att underlaget förbereds på rätt sätt. Behöver du kanske anlägga en ny gräsmatta ovanpå en gammal? Detta kräver bortskrapning av det översta jordlagret samt att stenar, rötter etc tas bort. Sedan läggs ett nytt jord alt. sandlager på.

Kontakta oss så utformar vi den gräsmatta du vill ha.