Buskar, häckar och träd

Ja, buskar och häckar behöver skötas. Allt detta tar tid. Vill du att vi ska utföra arbetet åt dig och ge dig mera tid? Vi ansar dina buskar och häckar så att du hela tiden har en vacker trädgård utan att behöva utföra jobbet själv.

Kanske behöver du ta bort eller beskära ett träd på din tomt? Då är det viktigt att arbetet utföres med maximal säkerhet för att inte åstadkomma onödiga skador. Som ett led i vårt miljötänkande omvandlas resterna till flis med hjälp av flismaskin. Ett naturligt sätt att låta träd- och buskrester återgå till kretsloppet.