Vinterunderhåll som säkrar dina områden

En utav de viktigaste punkterna hos hyresgäster är bra plogning och halkbekämpning. Genom vår snöjour får ni snabbt hjälp med vinterunderhåller när ni behöver, samt att rätt maskin används på rätt ytor.

En snörik vinter kan ge en massa tidsödande extrajobb och därför har ni allt att vinna på att låta oss ta hand om ert vinterunderhåll. Ni betalar bara för det arbete som utförs och vet att  gårdsplan och vägar till er fastighet är snöfria och sandade.

Exempel på tjänster 

  • Snöröjning
  • Snöskottning
  • Halkbekämpning
  • Sandsopning till våren

Snöjour

Vi har snöjour från och med den 1 november till och med den 31 mars.