Utvändig fastighetsskötsel för företag

Koncentrera er på kärnverksamheten i ert företag och slipp ta egna personalresurser i anspråk för trädgårdsarbete och fastighetsskötsel.

Se oss som den gamla tidens portvakt som håller snyggt i och omkring era lokaler, vårdar er trädgård och tomt samt ombesörjer snöröjning och småreparationer.

Ni får alla dessa tjänster från ett företag, med en faktura. Dessutom vet ni att arbetet utförs på ett miljövänligt sätt med rätt maskiner och rätt kompetens.

Söker du regelbundet underhåll av din fastighet? Kolla vårt utbud för fastighetsägare/förvaltare